Zvolte si oblast:

Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce
Název programové oblasti

Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady

Název projektuProjekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice
Internetové stránky projektu

http://www.cz10.cz/

Číslo projektu---
Příjemce

Finanční analytický útvar MF ČR

Partner

Rada Evropy

Datum schválení9. 9. 2014
Popis projektu

Cílem projektu je pomoci určeným cílovým skupinám v boji proti korupčnímu jednání a praní špinavých peněz, a to zejména formou tematicky zaměřených školení. Cílová skupina bude složena ze zástupců orgánů činných v trestním řízení (státní zástupci, soudci, příslušníci Policie ČR) a vybraných zaměstnanců státní správy (Finančního analytického útvaru MF ČR, Úřadu vlády, Ministerstva spravedlnosti). V rámci projektu bude zajištěna také výměna zkušeností a know-how mezi zúčastněnými subjekty na národní i mezinárodní úrovni při odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti na úseku korupce a navazující finanční kriminality, zejména praní špinavých peněz, vč. získání nových informací a metod při odhalování této trestné činnosti ze zahraničí.

Schválený grant

18 468 777 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.4.2016