Zvolte si oblast:

CZ10 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2017
  • Aktualizována kontaktní osoba
  • Aktualizace alokace, data podpisu dohody
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktů
  • Přidání ročních zpráv

Obecné informace o Programu CZ10 Podpora odhalování a vyšetřování korupce

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ10
NÁZEV PROGRAMU BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ S NORSKÝMI VEŘEJNÝMI INSTITUCEMI, MÍSTNÍMI A REGIONÁLNÍMI ÚŘADY
ČÍSLO PROGRAMU CZ10
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program je rozčleněn na následující oblasti:
I. Aplikace anti-koprupčních opatření, boj proti praní špinavých peněz
II. Posílení technologické kapacity MF (Finančního analytického útvaru MF ČR) a Policie ČR (Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR)

Alokace Programu 1 760 000 EUR 46 640 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 24. 6. 2014
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Vlastimil Vaněk
Tel.: +420 257 044 593
E-mail: vlastimil.vanek@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Ing. Dominika Caputová
Tel.: +420 257 042 725
E-mail: dominika.caputova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Petra Mládková
Tel.: +420 257 042 750
E-mail: petra.mladkova@mfcr.cz

Konečný příjemce předem-definovaného projektu

Ministerstvo financí ČR

Odbor Finanční analytický

Kontaktní osoba Ing. Jiří Vaněk
Tel.:+420 257 044 522
E-mail: jiri.vanek@mfcr.cz
Partner předem-definovaného projektu Council of Europe
Mustafa Ferati
Tel.: +33 390 215 599
E-mail: mustafa.ferati@coe.int
Hlavní cíl Programu Hlavním cílem programu je posílení institucionální kapacity a lidských zdrojů ve veřejných institucích, místních a regionálních úřadech v přijímajícím státě v odsouhlasených prioritních sektorech prostřednictvím spolupráce a transferu znalostí mezi obdobnými institucemi a úřady v Norsku
Programové oblasti Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady. předem definovaný projekt
Alokace: 44 104 162 CZK
Bilaterální spolupráce
Zprávy o programu