Zvolte si oblast:

Přehled dostupných prostředků a schválených Žádostí BFNÚ ‐ 3. otevřená výzva (9.1.2015 ‐ 8.9.2016)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve 3. Výzvě tohoto Fondu aktuálně není dostatečné množství finančních prostředků k předkládání žádostí o uvolnění prostředků.

V průběhu letošního roku může ještě dojít díky rekalkulacím úspor v rámci Programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ k opětovnému navýšení alokace ve 3. Výzvě Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. O případném navýšení alokace budeme všechny potenciální žadatele neprodleně informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Dokumenty ke stažení