Zvolte si oblast:

Seminář s názvem Dotace pro obce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 13. května 2015 se v Českých Budějovicích konal další z řady seminářů s názvem Dotace pro obce.

Seminář navštívil velký počet zástupců měst a obcí Jihočeského kraje. Jejich cílem bylo zjistit co nejvíce aktuálních informací o možnostech čerpání nejen ze strukturálních fondů a komunitárních programů Evropské unie, ale i z dalších evropských programů.

Na semináři byl prezentován i Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen Fond), který je financován z EHP a Norských fondů a v rámci kterého byla v říjnu roku 2014 otevřena výzva přímo pro obce a kraje, jejich asociace a příspěvkové organizace.

Na semináři byly představeny oprávněné iniciativy, které lze hradit z tohoto Fondu. Dále byla zmíněna další specifika aktuální výzvy, včetně oprávněnosti žadatelů, programových oblastí či postupu předkládání samotných žádostí. Výzva pro předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu je otevřena průběžně do konce roku 2016 nebo do vyčerpání alokace určené pro výzvu.

Další semináře, kde bude tato výzva představena, se budou konat i v dalších krajských městech ČR, jako například v Karlových Varech, Ústí nad Labem nebo Ostravě. Více informací naleznete na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR,