Zvolte si oblast:

2. aktualizace Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP/Norských fondů 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 10. 2014
 • doplněna aktualizovaná příloha a obsah

V souvislosti s navýšením finančních prostředků ve prospěch Fondu došlo v Pokynu a jeho přílohách k úpravě alokací a počtu výzev vč. nutných upřesnění procedurálních postupů pro žadatele a příjemce grantu. Vzhledem k navýšení fixního kurzu CZK/EUR pro EHP a Norské fondy 2009-14 došlo rovněž ke změnám částek v CZK v Pokynu a Příloze č. 1.

Dokumenty ke stažení

 

Obsah:

 • Pokyn pro žadatele
 • Příloha č.1 - Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
 • Příloha č.2 - Žádost o uvolnění prostředků
 • Příloha č.3 - Přehled programů v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014
 • Příloha č.4 - Žádost o platbu
 • Příloha č.5 - Rozhodnutí poskytnutí dotace
 • Příloha č.6 - Smlouva o přidělení prostředků do zahraničí
 • Příloha č.7 - Dopis Náměstka Ministra OSS
 • Příloha č.8 - Dopis Náměstka Ministra PO - OSS
 • Příloha č.9 - Soupis uhrazených dokladů k žádosti o platbu
 • Příloha č.10 - Seznam indikátorů pro bilaterální iniciativy