Zvolte si oblast:

2020

Aktuality programu Zdraví pro rok 2020.

ilustrace

Aktualizováno

Aktualizace příloh Výzvy a Pokynu pro žadatele

Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 24. 7. 2020 byly aktualizovány následující dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících: Pokyn pro žadatele (příloha výzvy č. 2) a Cílové skupiny (příloha pokynu č. 6).