Zvolte si oblast:

2018

Aktuality programu Zdraví pro rok 2018.

ilustrace

Vydáno

Příklad dobré praxe – Fokus Opava (projekt podpořen Fondy EHP a Norska 2009-2014)

Desítky projektů na zlepšení péče o duševně nemocné uskutečnili v minulých třech letech zástupci nemocnic a neziskových organizací napříč celou Českou republikou. Díky těmto projektům podpořeným z Norských fondů vznikly terénní týmy pečující o duševně nemocné a informační kampaně poukazující na duševní problémy a možnosti, jak jim předcházet. Došlo i k provázání služeb nemocniční a následné péče, kterou do velké míry poskytují neziskové organizace, jako je například FOKUS Opava. Norské fondy tak připravily půdu pro reformu psychiatrické péče, která na projekty plynule navázala a v současné době se rozjíždí naplno.

Vydáno

Předběžné oznámení připravovaných Otevřených výzev pro předkládání žádostí o grant na financování projektů z EHP fondů 2014 – 2021 v rámci Programu Zdraví

Ministerstvo financí ČR (Zprostředkovatel programu) a Ministerstvo zdravotnictví ČR (Partner programu) ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v roce 2019 první Výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014 – 2021.

Vydáno

Informační seminář o EHP fondech 2014-2021 a připravovaném programu Zdraví

Dne 25.7.2018 se v rámci kongresu celosvětové organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) uskutečnil seminář Ministerstva Zdravotnictví a Ministerstva financí zaměřený na prezentaci připravovaného programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.