Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Zdraví.

ilustrace

Vydáno

Norské fondy se zaměřují na prevenci u dětí (podpořeno Fondy EHP a Norska 2009 - 2014)

Úrazy stále patří mezi nejčastější příčiny dětské nemocnosti a úmrtnosti. Proto byla v minulých letech prioritou podpory z Norských fondů snaha těmto problémům předcházet současně se zaměřením na prevenci následků dlouhodobých onemocnění u dětí. Kromě velkých investičních projektů směřovala podpora na osvětovou činnost neziskových organizací.

Vydáno

Zákazníky přitahuje kvalitní gastronomie a designové výrobky, sociální rozměr služby si často uvědomí až následně (podpořeno Fondy EHP a Norska 2009 - 2014

Jiná Káva v Berouně a Jedna Bedna v Praze jsou příklady míst, která slouží jako tréninková centra pro lidi, jež se vrací na pracovní trh po problémech s duševní nemocí. Zákazníci k nim chodí na dobrou kávu a domácí dorty anebo pro ručně vyráběné ozdoby ze skla a textilu. Přirozeně se tam setkávají lidé s duševním onemocněním s těmi, které zaujalo kvalitní menu nebo nabídka výrobků a atmosféra. Rozvoj těchto projektů byl podpořen z Norských fondů.

Vydáno

Příklad dobré praxe - Odborníci pomáhají lidem mluvit o duševních problémech (projekt podpořen Fondy EHP a Norska 2009 - 2014)

Semináře pro studenty i veřejnost, e-mailová nebo osobní poradna. To jsou některé z nástrojů, kterými se odborníci snaží vysvětlit a napravit různé polopravdy a mýty o duševních onemocněních. A zároveň také pomoci jednotlivcům, kteří mají problémy svěřit se a vyhledat pomoc. Do těchto aktivit jsou zapojeny desítky organizací, například také Lomikámen v Berouně a BONA, o.p.s. v Praze.

Aktualizováno

Kontaktní seminář programu Zdraví

Zástupci pacientských organizací, odborníci v oblasti duševního zdraví a další specialisté na zdravotní a sociální péči domlouvali spolupráci s kolegy z Norska a Islandu.

Vydáno

Příklad dobré praxe – Fokus Opava (projekt podpořen Fondy EHP a Norska 2009-2014)

Desítky projektů na zlepšení péče o duševně nemocné uskutečnili v minulých třech letech zástupci nemocnic a neziskových organizací napříč celou Českou republikou. Díky těmto projektům podpořeným z Norských fondů vznikly terénní týmy pečující o duševně nemocné a informační kampaně poukazující na duševní problémy a možnosti, jak jim předcházet. Došlo i k provázání služeb nemocniční a následné péče, kterou do velké míry poskytují neziskové organizace, jako je například FOKUS Opava. Norské fondy tak připravily půdu pro reformu psychiatrické péče, která na projekty plynule navázala a v současné době se rozjíždí naplno.

Vydáno

Předběžné oznámení připravovaných Otevřených výzev pro předkládání žádostí o grant na financování projektů z EHP fondů 2014 – 2021 v rámci Programu Zdraví

Ministerstvo financí ČR (Zprostředkovatel programu) a Ministerstvo zdravotnictví ČR (Partner programu) ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v roce 2019 první Výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014 – 2021.

Vydáno

Informační seminář o EHP fondech 2014-2021 a připravovaném programu Zdraví

Dne 25.7.2018 se v rámci kongresu celosvětové organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) uskutečnil seminář Ministerstva Zdravotnictví a Ministerstva financí zaměřený na prezentaci připravovaného programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.