Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Zdraví.

ilustrace

Vydáno

Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

V rámci projektu neziskové organizace Lokomoce, z.s., vznikla brožura s názvem „Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době“. Brožura se snaží reagovat na skutečnost, že digitální svět, ve kterém děti nyní vyrůstají, s sebou nese řadu výzev pro jejich psychický i motorický vývoj.

Vydáno

Projekt Hlava v Pohodě – podpora duševního zdraví dospívajících, osvěta a prevence formou audiovizuálního vzdělávacího programu a podcastů

Projekt Hlava v pohodě vychází z toho, že duševní zdraví dospívajících obecně není v úplně dobré kondici. Je zaměřen na podporu duševního zdraví dospívajících ve věku 11 – 16 let, zároveň cílí na rodiče i pedagogy, má pomoci hledat komunitní řešení dané problematiky a přispět k destigmatizaci. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program a řada podcastů a proběhly dva semináře. Průběh a výsledky projekty budou prezentovány na závěrečné konferenci 15. 11. 2023.

Vydáno

Saste Roma učí zachraňovat životy – pomocí e-learningu, tance, hudby i inspirativních příběhů

Osvěta o civilizačních onemocněních nemusí být nuda. Projekt Saste Roma  využívá pro vzdělávání obyvatel vyloučených lokalit i široké veřejnosti různorodé kanály. O vybraných nemocech i zdravém životním stylu informuje pomocí tance, videoklipů, videí dobré praxe s osobními příběhy i brožurek nebo e-learningu. Pro každou věkovou skupinu vymýšlí jeho pracovníci něco jiného a unikátního.

Vydáno

Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí

Výskytu psychiatrických poruch u dětí ve školním věku je třeba věnovat velkou pozornost. Důvodem je skutečnost, že řada z nich není patrná v raném věku. Často se projeví až později, s vývojem a celkovým růstem dítěte a pod vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní docházky. Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch nejen na život dítěte, ale i celé jeho rodiny včetně sourozenců.

Vydáno

Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence léčby Alzheimerovy a jiných typů demence

Charita Ostrava zahájila v prosinci 2021 realizaci projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Na projektu se podílí důležití partneři, kterými jsou Lékařská fakulta Ostravské univerzity, ALZHEIMER HOME v Ostravě a norská organizace Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste. Celkový objem finančních prostředků na zajištění projektu činí 4 126 242 korun.

Vydáno

Výsledky průzkumu jsou jednoznačné: Projekt Antibiotickarezistence.cz zlepšil znalosti české populace o antibioticích a chování k nim

Antibiotika jsou v posledních osmdesáti letech zásadním léčivem v boji proti bakteriálním infekcím. Zejména kvůli nezodpovědnému chování společnosti dochází k tomu, že se stále častěji objevují kmeny bakterií, které dokáží antibiotické léčbě vzdorovat. Protože je doslova životně důležité zachovat si antibiotika jako účinnou zbraň i do budoucnosti, vznikl projekt Prevence antibiotické rezistence. Jeho zadavatel – Státní zdravotní ústav – se díky němu snažil obrátit pozornost společnosti k tématu antibiotické rezistence a naučit českou veřejnost lépe s antibiotiky nakládat. Úspěšnost kampaně prozrazují výsledky společného průzkumu agentur Engage Hill a Remmark z jara 2023.