Zvolte si oblast:

Aktualizace příloh Výzvy a Pokynu pro žadatele

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 6. 2020 10:00
  • Aktualizace příloh Pokynu pro žadatele

Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 24. 7. 2020 byly aktualizovány následující dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících: Pokyn pro žadatele (příloha výzvy č. 2) a Cílové skupiny (příloha pokynu č. 6).

Aktualizace:

  • Příloha č. 2 Výzvy – Pokyn pro žadatele: aktualizovány kapitoly 4.1.4, 4.3, 4.3.5, 4.7.3, 4.7.4, 4.12.2, 4.12.5, 5. Aktuální je verze 3.
  • Příloha č. 6 Pokynu – Cílové skupiny: doplněna relevance cílových skupin v členění pro jednotlivé aktuálně vyhlášené výzvy v programu Zdraví (ZDOVA1,ZDOVA2).

Změny v dokumentech byly provedeny především z důvodu vyhlášení výzvy ZDOVA2 (rozšíření o údaje, které jsou relevantní pro výzvu ZDOVA2) a nemají zásadní dopad na přípravu žádosti o grant ve výzvě ZDOVA1.

Pro snazší orientaci jsou provedené změny v textu barevně zvýrazněny.

Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 15. 6. 2020 byly aktualizovány dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících Pokyn pro žadatele, příloha č. 1 a příloha č. 4 výzvy.

Aktualizace:

    • Příloha č. 1 Výzvy – Podrobný popis aktivit: Doplněna oblast podpory č. 2.
    • Příloha č. 2 Výzvy – Pokyn pro žadatele: aktualizovány kapitoly 4.2.5., 4.7.3., 4.13.1. a 4.13.2.
    • Příloha č. 4 Výzvy – Kontrolní list: aktualizována poznámka pod čarou č. 3.

Pro snazší orientaci jsou provedené změny v textu barevně zvýrazněny.

 

Dokumenty ke stažení