Zvolte si oblast:

Dohoda o programu Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dohoda o programu Zdraví uzavřená mezi Výborem finančních mechanismů reprezentovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a mezi Ministerstvem financí České republiky - Národním kontaktním místem Fondů EHP a Norska dne 24. 4. 2019 stanovuje práva a povinnosti jednotlivých stran souvisejících s implementací programu Zdraví.

Dohoda je v anglickém jazyce ke stažení: