Zvolte si oblast:

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 29. 3. 2022
  • Aktualizace metodiky
  • 2. aktualizace

Aktualizace 24. 3. 2022

Dne 20. listopadu 2018 byl Vládou ČR schválen dokument „Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021 (s účinností od 20. listopadu 2018)“ (dále jen „Metodika“). Metodika vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole, řešení nesrovnalostí, účetnictví, výkaznictví a certifikaci prostředků Finančních mechanismů EHP a Norska 2014 - 2021.

V Metodice jsou dále v souladu s příslušnými mezinárodními dokumenty stanoveny na národní a nadnárodní úrovni implementační subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi za jednotlivé činnosti v rámci celé implementační struktury. Vedle nastavení finančních toků a popisu odpovědností zapojených subjektů je Metodika důležitým dokumentem pro vypracování návazných metodických dokumentů a nastavení informačních systémů. Metodika tak tvoří jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Finančních mechanismů EHP a Norska 2014 – 2021.

Vzhledem k tomu, že Metodika nemůže zohlednit veškeré postupy, v případech, kdy postup není v Metodice zohledněn, rozhoduje o postupu věcně příslušný náměstek ministra financí. Existují-li nejasnosti ohledně výkladu Metodiky, poskytne výklad Certifikační orgán (odbor 55 – Národní fond).

Metodika byla aktualizována 24. března 2022.     

Aktuální verze ke stažení:

Původní verze: