Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ22

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (EUR)
Přehled schválených projektů - Program CZ22
1 Prevence násilí od třetí strany na školách Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit 186 326
2 Bipartitní dialog o českých penzijních reformách Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) 110 988
3 Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance Českomoravská konfederace odborových svazů (CMKOS) 162 000
4 Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky – Centrum rozvojových aktivit 199 000
SCHVÁLENÉ CELKEM 658 314