Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ08

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ08
1 Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP‐CO2) Česká geologická služba 61 321 782
2 Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR České vysoké učení technické v Praze 20 219 265
3 Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky Vysoká škola chemickotechnologická v Praze 22 165 413
4 Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností Masarykova universita 9 516 393
SCHVÁLENÉ CELKEM 113 222 853