Zvolte si oblast:

Norské fondy 2009 - 2014

Přehled veškerých programů poskytujících finanční pomoc v rámci Norských fondů obbobí 2009 - 2014.

ilustrace

CZ12 - Dejme (že)nám šanci

CZ12 „Dejme (že) nám šanci"

 • institucionální zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
 • zvýšení povědomí a výzkum v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
 • gender mainstreaming ve veřejných politikách
 • snížení výskytu domácího násilí a násilí na ženách

CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů

CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života"

 • snížení výskytu a latence domácího násilí a násilí na ženách
 • šíření povědomí o možnostech efektivní rovnováhy pracovního a soukromého života

CZ14 - Schengenská spolupráce

CZ14 „Schengenská spolupráce a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti"

 • zvýšení kapacity ČR v odhalování organizovaného zločinu
 • vytvoření platformy pro výměnu policejních informací
 • zefektivnění kontroly elektronických cestovních dokladů
 • vybudování geografického informačního systému Policie ČR

CZ15 - Spolupráce v justici

CZ15 „Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb"

 • rekonstrukce vybraných věznic
 • podpora zranitelných skupin ve vězení
 • spolupráce a vzdělávání Vězeňské služby a Probační a mediační služby