Zvolte si oblast:

Ohlédnutí za 2. networkingovým setkáním programu Zdraví na téma Prevence v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 21. a 22. září 2022 se v Praze sešli zprostředkovatelé programu Zdraví z České republiky, Estonska, Litvy, Polska a Rumunska s norskými partnery programu, aby spolu s dalšími experty sdíleli své zkušenosti v oblasti prevence duševního zdraví dětí a dospívajících, příklady dobré praxe a nové přístupy v této oblasti.

Ve dnech 21. a 22. září 2022 se v Praze sešli zprostředkovatelé programu Zdraví z ČR (Ministerstvo financí ČR), Estonska, Litvy, Polska a Rumunska, partner programu (Ministerstvo zdravotnictví ČR) a partneři z donorského státu (norský Institut veřejného zdraví a Ředitelství pro zdraví), aby spolu s dalšími experty sdíleli své zkušenosti v oblasti prevence duševního zdraví dětí a dospívajících, příklady dobré praxe a nové přístupy. Setkání organizovalo Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví, Institutem veřejného zdraví a Ředitelstvím pro zdraví.

Od posledního setkání programu Zdraví uběhly kvůli pandemii téměř tři roky, a právě pandemie přinesla také nové překážky a výzvy v této oblasti. Novým tématem bylo v souvislosti s válkou na Ukrajině také duševní zdraví dětí mezi uprchlíky.

Na programu setkání byly přednášky jednotlivých zemí na téma své praxe v oblasti duševního zdraví nezletilých i zkušenosti s Fondy EHP a Norska a programem Zdraví, podpora duševního zdraví ve školkách a školách, digitální nástroje i neziskový sektor, přístup k dětským válečným uprchlíkům a politika EU v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících.

Účastníci setkání také navštívili dva projekty podpořené v rámci programu Zdraví, o kterých si můžete více přečíst zde: Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí a Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze.

Dokumenty ke stažení