Zvolte si oblast:

Příklad dobré praxe – Fokus Opava (projekt podpořen Fondy EHP a Norska 2009-2014)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Desítky projektů na zlepšení péče o duševně nemocné uskutečnili v minulých třech letech zástupci nemocnic a neziskových organizací napříč celou Českou republikou. Díky těmto projektům podpořeným z Norských fondů vznikly terénní týmy pečující o duševně nemocné a informační kampaně poukazující na duševní problémy a možnosti, jak jim předcházet. Došlo i k provázání služeb nemocniční a následné péče, kterou do velké míry poskytují neziskové organizace, jako je například FOKUS Opava. Norské fondy tak připravily půdu pro reformu psychiatrické péče, která na projekty plynule navázala a v současné době se rozjíždí naplno.
Psychicky nemocnému pacientovi skončila doba léčby v nemocnici a teď by se měl vrátit do normálního života. Tím ale příběh zdaleka nekončí. Právě toto přechodné období totiž může být bez odborné pomoci velmi náročné. Občasná návštěva psychologa nebo psychiatra mnohdy nestačí, vybraní lidé potřebují pravidelnou terapii, v některých případech i pomoc s běžnými životními úkony. Jinak se může dokonce stát, že po brzké době skončí znovu na psychiatrii.

Na Opavsku tomuto předcházejí díky spolupráci pracovníků sociálních služeb z FOKUS Opava, z.s. a lékařů i zdravotních sester z Psychiatrické nemocnice Opava. „Díky podpoře z Norských fondů vznikl základ terénního společného týmu a jeho metodika: Fokus Metodika (.PDF, 360 kB), která má sloužit jako podklad pro změnu psychiatrické péče v regionu. Členové týmu společně pracují na vyhledávání rizikových klientů a poskytování rehabilitačních intervencí,” popsala ředitelka FOKUS Opava Radka Kurtinová.

Většina setkání probíhá v přirozeném prostředí klienta, v terénu a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou klienti umístěni, například v psychiatrické nemocnici. Pracovníci týmu systematicky mapují stav a potřeby klienta s použitím odborných metod. Jde o dlouhodobou rehabilitační péči, případně krizovou pomoc v domácnosti klienta.

Sociální pracovníci klientům následně pomáhají i s přechodem do pracovního života. Začíná se nácvikem jednoduchých pracovních činností, třeba chozením na schůzky na sjednaný čas, komunikací s ostatními kolegy či různými pracemi na zahradě. Následují zaměstnání na zkoušku s jednoduchou manuální činností a proces vrcholí podporou při hledání opravdového zaměstnání.

Pomoc při návratu do běžného života je řešením jednoho z problémů. Chybějící mezičlánek mezi psychiatrickou nemocnicí a sociální péčí však způsoboval i to, že se v nemocničním prostředí mohli ocitnout i lidé, kteří tam nutně být nemuseli. Jejich stav nebyl tak špatný, ale bez existence alternativy nebyla jiná možnost. Když byl takový člověk hospitalizován v nemocničním zařízení, mohlo to jeho stav naopak zhoršit.

Multidisciplinární tým by měl být základem plánovaného centra duševního zdraví, které představuje právě tento chybějící mezičlánek komunitní péče. Vytvoření sítě center duševního zdraví je jedním z pilířů reformy psychiatrické péče v Česku. V budoucnu by jedno takové centrum mělo připadat přibližně na každých sto tisíc obyvatel. Smyslem těchto center je neizolovat lidi s problémy s duševním zdravím mimo společnost a naopak umožňovat každému, pokud je to jen trochu možné, vyrovnávat se s onemocněním v místě svého bydliště a žít dál svůj život mezi příbuznými a přáteli s adekvátní podporou terénních i ambulantních služeb.

Reforma psychiatrické péče se nyní přesouvá z plánovací etapy do realizační fáze. Úspěšně se již otevřelo prvních pět center duševního zdraví, v nemocnicích se připravují transformační plány a multidisciplinární týmy jsou připraveny ke vzájemné spolupráci.
Zástupci FOKUSU byli rovněž v průběhu projektu osobně načerpat zkušenosti v Norsku na klinice Vestre Viken. „Poprvé jsem tam na vlastní oči viděla, jak může komunitní péče místo lůžka vypadat. Zařízení Vestre Viken je velmi podobné plánovaným centrům duševního zdraví nejen funkční péčí, ale i myšlením a způsobem práce,” popsala psycholožka v sociálních službách PhDr. Ivana Strossová. Zároveň podotkla, že má význam spolupráci i nadále rozvíjet. Další inspirací z Norska je i vzdělávací a preventivní program pro učitele a studenty středních škol. Iniciativa má za cíl posílit jejich schopnost odpozorovat rané příznaky nemoci. Možným přenosem tohoto programu do českého prostředí se aktuálně zabývá Slezská univerzita v Opavě.

Zmiňované projekty na Opavsku byly podpořeny v rámci Programu CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví financovaného z Norských fondů 2009–2014: FOKUS – Opava, z.s., reg. číslo CZ.11/MGS/005 „Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov“ a Psychiatrická nemocnice v Opavě reg. číslo NF-CZ11-OV-2-032-2015 „Psychiatrická nemocnice v Opavě – vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji“.