Zvolte si oblast:

Informační seminář o EHP fondech 2014-2021 a připravovaném programu Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 25.7.2018 se v rámci kongresu celosvětové organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) uskutečnil seminář Ministerstva Zdravotnictví a Ministerstva financí zaměřený na prezentaci připravovaného programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.
Prezentaci zahájila ředitelka Odboru evropských fondů a investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví Mgr. Kateřina Grygarová, která ve svém vystoupení zdůraznila význam EHP a Norských fondů pro podporu projektů v oblasti zdravotnictví a zdravotních služeb a ocenila dosavadní finanční podporu těchto finančních mechanismů. Mgr. Lucia Hrivňáková ve své prezentaci přiblížila tematické zacílení oblasti č. 1 v rámci připravovaného programu Zdraví pro období 2014-2021, a to zaměření na prevenci duševních poruch u dětské populace. Solfrid Johansen z Norského institutu veřejného zdraví následně představila poslání EHP fondů v oblasti bilaterální spolupráce s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Konkrétní možnosti navázání spolupráce s partnery z donorských zemí shrnula ve své prezentaci Ing. Lenka Šlitrová z Ministerstva financí. Avizován byl kontaktní seminář pro potenciální žadatele o grant a potenciální partnery, který by se měl uskutečnit koncem letošního roku. Mudr. Michal Goetz, Ph.D. následně představil připravovaný předem definovaný projekt zaměřený na implementaci programu Incredible Years v České republice.

Jednotlivé prezentace a formulář pro zájemce o účast na kontaktním semináři jsou k dispozici ke stažení zde: