Zvolte si oblast:

Zastavme kolotoč násilí: jak zabránit přenosu násilí mezi generacemi?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Počet případů domácího násilí meziročně narůstá. Jen v loňském roce policie využila institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí v 679 domácnostech s nezletilými dětmi – to je o 119 případů více než v roce 2022. Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Jejich pracovníci navíc upozorňují, že u dětí vystavených domácímu násilí se zvyšuje riziko přenosu násilí. Komunikační kampaň s názvem Kolotoč násilí, která radí nejen obětem, ale i svědkům či pachatelům násilí, jak pomyslný kolotoč zastavit.

„Táta pil a mámu mlátil. Pak se to otočilo. Máma začala s alkoholem také, využívala otcovy malátnosti a bila ho,” vzpomíná na své dětství maminka čtyřleté Adélky, Johana, která je obětí domácího násilí. „Marek nemá ke skleničce daleko, pak dělá scény a tluče mě. A já už piju také. Uvědomuji si, že u všech našich hádek je i naše dcera. A že se schová v pokojíčku a pláče tam jako kdysi já,” dodává smutně. Pokud rodina nezačne intenzivně spolupracovat s odborníky, hrozí Johaně, že o dceru přijde. Její příběh je jen jedním z mnoha, se kterými se pracovníci intervenčních center denně setkávají.

Nejnovější data o osobách ohrožených násilím ukazují, že zatímco v roce 2022 bylo incidentům mezi rodiči přítomno 1 090 dětí, v roce 2023 se jejich celkový počet zvýšil na 1 398. Tato data dále uvádí, že Policie ČR loni vykázala 1 268 násilných osob ze společného obydlí, z toho 679 z domácností s dětmi. Tedy o 181, resp. 119 násilníků více než v roce 2022. Na negativní dopady rostoucího trendu domácího násilí nyní upozorňuje kampaň Asociace pracovníků intervenčních center ČR s názvem Kolotoč násilí. Odbornou i širokou veřejnost seznamuje s fenoménem takzvaného transgeneračního přenosu násilí v partnerských vztazích. „Domácí násilí se velmi často v rámci rodin přenáší z prarodičů na rodiče a dále na jejich děti,“ vysvětluje předsedkyně Asociace Martina Vojtíšková. Odbornice dále dodává, že na vině je nežádoucí přebírání vzorů, ale i silné tradiční stereotypy a v neposlední řadě sociální tlak okolí.

Výskyt transgeneračního přenosu násilí v českých rodinách potvrzuje i Petra Šobáňová ze společnosti SocioFactor, která v rámci kampaně realizuje kvalitativní i kvantitativní výzkum. „Až třetina dotazovaných, kteří mají zkušenost s domácím násilím, uvedla, že toto násilí už se v jejich rodině objevilo u předchozí generace,” prozrazuje vedoucí výzkumnice jeden z prvních výstupů výzkumu, na němž její tým ještě dále pracuje. Průběžné výsledky dále naznačují, že si transgenerační přenos lidé velmi často uvědomí až při podrobnějších a dlouhodobějších rozhovorech, jako například při terapii. „Je velmi důležité s tímto aspektem pracovat, aby se každý, kdo v násilném vztahu žije, z kolotoče násilí dokázal vymanit, ať je rodičem nebo dítětem,“ uzavírá Vojtíšková z Asociace a dodává, že část aktivit proto směřuje také na vzdělávání samotných interventů – sociálních pracovníků, terepeutů a dalších odborníků.

Výzkum společnosti Sociofaktor i kampaň kampaň Kolotoč násilí je součástí projektu Děti dětí bez násilí. V jejím rámci byla vydána i kniha Rodina na kolotoči, která popisuje různé případy domácího násilí včetně komentářů odborníků.

Více informací o projektu, ale také kam se obrátit, pokud sami zažíváte násilí nebo jste jeho svědky na https://www.kolotocnasili.cz/

Finanční mechanismus: Norské fondy

Program: Lidská práva