Zvolte si oblast:

Když to nechce tak to nechce - workshopy sexuálního vzdělávání na českých základkách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Kvalitní sexuální výchova může fungovat jako prevence znásilnění. Sexuální a vztahová výchova je jednou z oblastí, kterou mladí lidé ve vzdělávání skutečně oceňují. Nová studie zjistila, že má i zásadní dopad na postoje studujících a může pomoci předcházet sexuálnímu násilí: Konsent vyzývá k systémové změně.

 

Workshopy sexuální výchovy "Když to nechce, tak to nechce" pro děti z osmých a devátých tříd, kterých školy mohly v rámci projektu využívat zdarma, a dopadová studie těchto workhopů od sociologů ze společnosti Socionaut. To jsou hlavní výstupy projektu, který právě finišuje Konsent z.s.


Workshopy kvalitní sexuální výchovy fungují jako prevence sexuálního násilí, rozvíjí schopnost komunikace i kritického myšlení dětí. Analýza dopadů workshopů sexuální a vztahové výchovy (.PDF, 1204 kB) zkoumala dopad 30 workshopů a zjistila například, že po absolvování se v dlouhodobém horizontu až o 16 % zvýšil kritický postoj studující k tomu, zda je pornografie dobrý zdroj informací o sexu. Pětina studujících po absolvování vzdělávání také změnila názor na to, že když se někdo přestane bránit nátlaku, znamená to že souhlasí se sexem. 10 % studujících také změnilo názor v tom, že začít mít sex s někým, kdo spí je znásilnění. Kontrolní skupiny, které workshop neabsolvovaly obdobný posun v postojích nezaznamenaly.


"Konečně držíme v ruce jasný argument. Systémové zkvalitnění sexuální výchovy bude mít pozitivní vliv nejen na děti, ale i na státní kasu. Už po jednom takovém workshopu se u dětí ukazuje posun v chápání sexuálního násilí, jeho prevence i pomoci obětem. Znásilnění je každý rok 12 000, takže můžeme předejít tolika znásilněním, že by jeho oběti ročně zaplnily celý fotbalový stadion,” říká ředitelka nevládní organizace Konsent, Johanna Nejedlová. Od svého vzniku v roce 2016 proškolil Konsent více než deset tisíc dětí na základních a středních školách a to díky podpoře Norských fondů. Nejčastěji jde o děti v 8. a 9. třídách základních škol – tedy děti, které prožívají často první vztahy. „Z okamžité odezvy máme jasnou představu, jak pozitivně na děti workshop působí a co si z něj odnáší. Chyběly nám ale informace s časovým odstupem – jak se jim pak daří všechno zpracovat a integrovat do své žité zkušenosti? Konečně známe odpověď,” dodává Nejedlová.

Studie probíhala ve dvou fázích: dvoufázovém kvantitativním šetření a kvalitativním pozorování přímo na workshopech. Nejprve se dotazníky měřily postoje 678 studujících před workshopem. Po třech měsících ti samí studující odpovídali znovu. Pozitivní posun ukazuje celá analýza ve třech oblastech. Informovanost, schopnost komunikace a kritické myšlení. „Po workshopech vzrostl celkový počet témat spojovaných se sexuální výchovou. Současně i klesl počet studujících, kteří na otázky nedokázali odpovědět. Nejvýznamněji narostlo zastoupení sexuálního násilí a jeho prevence. Rostlo i povědomí o zdrojích pomoci při sexuálním násilí,” uvádí Martin Dolský ze sociologické společnosti Socionaut. „Dlouhodobý vliv workshopu tedy můžeme hodnotit jako kladný. Změna postojů dosahuje ve většině otázek 5-15 % žádoucím směrem, zatímco u kontrolních skupin je tento posun podstatně menší,” doplňuje Dolský.

„Během workshopů se interaktivní formou bavíme o stereotypech a mýtech, které kolem sexu a sexuálního násilí panují. Třeba jestli je možné odvolat souhlas se sexem v průběhu. Debatujeme o pornu a o tom, jak může zkreslovat naše představy o sexu ve skutečném životě. V praxi si cvičíme důležitost otevřené komunikace ve vztazích. Ta jediná totiž může zaručit, že víme, jestli nepřekračujeme něčí hranice a zároveň si umíme vytyčit své,” doplňuje spoluautorka knihy Děti to chtěj vědět taky a expertka na sexuální výchovu, Marcela Poláčková.

Analýza zkoumala dopad jednoho workshopu. „Je jasné, že dopad bude ještě mnohem větší, až se konečně podaří změnit celý systém sexuální výchovy a nepůjde jen o jednorázový workshop, ale pravidelné vzdělávání. Ta stále na mnoha školách chybí. I během našeho výzkumu jsme zjistili, že pro většinu dětí jsou hlavním zdrojem informací internet, televize a kamarádi. A všichni víme, jak moc tohle může být obraz sexu vzdálený realitě,” popisuje Johanna Nejedlová důvody snah Konsentu o systémové zkvalitnění sexuální výchovy, o němž jedná s MŠMT. Jednou ze snah je i podpůrná petice za zlepšení sexuální výchovy podepsalo již téměř 10 000 lidí. Konsent též školí studující i vyučující základních, středních i vysokých škol. Zájem ze strany vyučujících se zvyšuje také o 8 připravených lekcí sexuální výchovy, které jsou na konsent.cz dotupné všem zdarma.

nejzajímavější data:

  • o 16 % více studujících nepovažuje porno za dobrý zdroj informací
  • o 12 % více studujících tvrdí, že porno neukazuje, jak vztahy vypadají v realitě

s níže uvedenými výroky po absolvování workshopu nesouhlasí:

  • „orální sex není sex“ o 17 % více studujících
  • „kluci chtějí pořád sex” o 10 % více studujících
  • „všechny holky mají rády, když je kluci dobývají” o 10% více studujících
  • „začít sex s někým, kdo spí nebo není plně při vědomí, je znásilnění” o 10 % více

studujících

Foto: Konsent a norskefondy.cz

Finanční mechanismus: Norské fondy

Program: Lidská práva

Víc o projektu: Když to nechce, tak to nechce

Dokumenty ke stažení