Zvolte si oblast:

Fotografická výstava Můj svět ukazuje život v sociálně vyloučené lokalitě očima dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Seznámit se základy řemesla, ale především zažít úspěch a poznat něco nového. To bylo cílem fotografických dílen obecně prospěšné společnosti Nová škola a spolku 400 ASA pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí z Krásné Lípy a Šluknovska. Čtyřiadvacet vybraných fotografií, které v rámci těchto workshopů vznikly a které nabízí svědectví o tom, jak tyto děti vidí svůj svět, je nyní ke zhlédnutí v pražské 400 ASA Gallery. Výstava s názvem Můj svět trvá od 20. února do 2. března 2024.

Výstava fotografických děl dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí s názvem Můj  zachycuje svět sociálně vyloučené lokality očima dětí z Krásné Lípy a Šluknova. Lze ji navštívit do soboty 2. března ve smíchovské 400 ASA Gallery v Praze. „Společně se spolkem 400 ASA jsme se rozhodli dát těmto dětem prostor se vyjádřit, být kreativní, poznat něco nového poznat a inspirovat se, a to prostřednictvím fotografie,“ uvádí Žofie Látalová z obecně prospěšné společnosti Nová škola, která výstavu koordinuje.

Fotografie vznikly v rámci fotografických dílen pod hlavičkou projektu Džas dureder, v překladu z romštiny Jdeme dál.
Spolu s Karlem Cudlínem a Martinem Wágnerem ze spolku 400 ASA tyto dílny vedl i Jan Mihaliček, který k tomu říká: „Naše dílny nebyly jen o technice fotografování, ale především o poznávání, objevování a setkávání. Každý z nás představil jiný pohled na svět a dal účastníkům možnost vidět své okolí novýma očima.“ Zapojené děti se během sedmi workshopů učily pracovat se světlem a stínem, vyzkoušely si portrétní fotografie nebo makrofotografie. Vyrobily si také vlastní aparát, který zachycuje obraz na fotografický papír, tzv. cameru obscuru. „Zkoumaly svět kolem nich z dálky i zblízka. Přemýšlely o tom, jak se jejich svět mění v čase. Tato výstava je to svědectvím o tom, jak tyto děti vidí svůj svět,“ dodává fotograf.
Některé rodiny dětí, jejichž fotografie jsou v nyní v pražské galerii k vidění, se potýkají s problémy v oblasti bydlení nebo jsou oběťmi obchodníků s chudobou. A velmi často na ně dopadají negativní vlivy života v odlehlých a strukturálně zatížených částech Česka, jakou Šluknovsko je. „Necítí přijetí většinové společnosti, ve škole zažívají spíše neúspěch. Pro motivaci dítěte ‚jít dál' je přitom právě toto zásadní. Prostřednictvím těchto dílen a této výstavy jsme těmto dětem chtěli dát možnost obojí zažít,“ vysvětluje koordinátorka akce. „Výstava je důkazem toho, že i děti žijící v takto náročných podmínkách nám mají hodně co říci,“ uzavírá Látalová.

Romský název projektu „Džas dureder“ znamená v češtině „jdeme dál“. Vychází z přesvědčení, že pro motivaci jakýchkoliv dětí a tedy možnost „jít dál“ je třeba, aby zažívaly úspěch a cítily přijetí. Romské a další sociálně znevýhodněné děti však zažívají ve škole od počátku školní docházky často pravý opak. Projekt proto navazuje na dlouholeté zkušenosti Nové školy, o. p. s., že při dostatečné podpoře dětí v přípravě na školu ve školním i domácím prostředí a při dostatečné, vstřícné a respektující komunikaci s jejich rodiči, je možné to zvrátit. Tím se úměrně zvyšuje motivace dětí k práci ve škole a k setrvání ve vzdělávání.

V rámci projektu se tak podařilo zorganizovat i workshopy s fotografy spolku 400 ASA, jejichž cílem nebylo naučit starší žáky profesionálně fotit, ale seznámit je se základy řemesla a zajímavými osobnostmi, které jim pomohou znázornit svět kolem nich prostřednictvím fotografie. Žáci si vyzkoušeli dlouhodobější systematickou práci směřující ke konkrétnímu a hmatatelnému cíli.

Obecně prospěšná organizace Nová škola od roku 1996 u nás podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Stála u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporuje prostřednictvím akreditovaných kurzů a projektů. Usiluje o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – je členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání).

 

Více o projektu: Džas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově

Výše grantu: 5 968 266 Kč

Program: Lidská práva

Web realizátora: www.novaskolaops.cz