Zvolte si oblast:

Finální výsledky výzvy Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme konečný seznam podpořených projektů v rámci výzvy malého grantového schématu „Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)“ vyhlášené v programu Lidská práva.

O předběžných výsledcích jsme již informovali dříve zde. Oproti zde uvedenému seznamu byl podpořen i jeden z rezervních projektů, výsledný počet podpořených projektů je tedy 12 z celkových 18 předložených žádostí o grant.

Verifikace hodnoticího procesu potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatleem rogramu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 - 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy, a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Konečný seznam podpořených projektů výzvy HRMGSC je přístupný níže v rámci části „Dokumenty ke stažení“

Schválené projekty tak prostřednictvím osvětových kampaní budou podporovat oblasti výzvy, tedy:

  • potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí,
  • potírání nových forem genderově podmíněného násilí,
  • motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory genderové rovnosti.

Jednotlivé podpořené projekty budou postupně prezentovány na našich webových stránkách.

Dokumenty ke stažení