Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky výzvy Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě malého grantového schématu s názvem „Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)“ vyhlášené v programu Lidská práva jsme jako Zprostředkovatel programu do března 2022 obdrželi celkem 18 žádostí o grant. Všechny žádosti o grant splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a prošly hodnocením ze strany nezávislých odborných hodnotitelů a hodnotitelek. Na základě jejich posudků pak v srpnu 2022 doporučila hodnoticí komise podpořit grantem 11 nejlepších projektů a 3 projekty ponechat jako náhradní. Předběžné výsledky hodnoticího procesu výzvy HRMGSC (tj. seznam projektů doporučených ke grantové podpoře) jsou k dispozici níže v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Od počátku září 2022 probíhala verifikace procesu hodnocení výzvy. Nezávislá externí kontrola potvrdila, že hodnocení Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, dostupné alokace či jiných navržených změn). S ohledem na dostupné finanční prostředky v programu Lidská práva je pravděpodobné, že v konečných výsledcích hodnocení výzvy HRMGSC bude mezi projekty podřenými grantem figurovat i jeden z rezervních projektů.

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace zde. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí jsou neveřejné.

Všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu.

Osvětové kampaně realizované v podpořených projektech přispějí k potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a budou motivovat muže k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory genderové rovnosti. Pevně věříme, že projekty účinně přispějí do systému prevence domácího násilí a násilí páchaného na ženách, který z Norských fondů skrze program Lidská práva rozvíjíme.

Dokumenty ke stažení