Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSD)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na poskytování terapeutických programů a dalších služeb původcům domácího a genderově podmíněného násilí. Byly podpořeny tři projekty o celkovém objemu téměř 13 milionů Kč.

Tato otevřená výzva malého grantového schématu byla vyhlášena v říjnu 2021 a do února 2022 žadatelé předložili 6 žádostí o grant. Z nich 5 splnilo formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli. Hodnoticí komise se na jejich základě rozhodla podpořit 4 projekty, jeden ze žadatelů nicméně následně od žádosti odstoupil. Realizovány tedy budou 3 projekty.

Verifikace hodnoticího procesu potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy, a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení.

Finální výsledky resp. Seznam podpořených projektů, najdete ke stažení na této stránce.

Žadatelé podpořených projektů již byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty, které přispějí k navýšení kapacity a dostupnosti terapeutických programů pro pachatele a pachatelky genderově podmíněného a domácího násilí, budou na našem webu postupně představeny.

Dokumenty ke stažení