Zvolte si oblast:

4. Výroční zasedání Fondů EHP a Norska 2014-2021

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 12. 2021
  • Doplněn zápis ze zasedání

Dne 25. listopadu 2021 se v Praze uskutečnilo 4. Výroční zasedání Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Výročního zasedání se za donorské státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) zúčastnili mimo jiné paní Torill Johansen z Ministerstva zahraničních věcí Norska, pan Berghtór Magnússon z Ministerstva zahraničních věcí Islandu, paní Alina Brunhart ze Stálého zastoupení Lichtenštejnska při EU, zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze a také zástupci Kanceláře finančních mechanismů. Jednání za českou stranu předsedala paní Šárka Sovová, pověřená řízením odboru Mezinárodní vztahy a vedoucí Národního kontaktního místa, dále se zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa, Certifikačního orgánu, Auditního orgánu a v neposlední řadě zástupce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Na jednání byly diskutovány otázky týkající se zejména aktuálního stavu jednotlivých programů a související rizika, bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy a publicita. Na jednání byla schválena Strategická zpráva Fondů EHP a Norska v ČR pro rok 2021. Součástí programu byla také návštěva třech vybraných projektů podpořených z Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Zápis ze 4. Výročního zasedání včetně příloh je dostupný níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení