Zvolte si oblast:

1. výroční zasedání Fondů EHP a Norska 2014-2021

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 2. 2019
  • Aktualizace

Dne 21. listopadu 2018 se na Ministerstvu financí uskutečnilo 1. Výroční zasedání Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výročního zasedání se za donorské státy (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) zúčastnili mimo jiné paní Pia Gjesme Holm, z Ministerstva zahraničních věcí Norska, J.E. Robert Kvile, velvyslanec Norska v Praze, paní Helen Lorez ze stálého zastoupení Lichtenštejnska při EU, J.E. Thórir Ibsen, velvyslanec Islandu pro Českou republiku, a také zástupci Kanceláře finančních mechanismů. Jednání uvedla náměstkyně ministryně financí paní Lenka Dupáková, za českou stranu se dále zúčastnili zástupci Národního kontaktního místa, Certifikačního orgánu, Auditního orgánu, zprostředkovatelů programů a v neposlední řadě zástupce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Na jednání byly diskutovány otázky týkající se zejména postupu v přípravě jednotlivých programů, nastavení řídící a kontrolní struktury, bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy, publicity atd.

Významným bodem jednání byl podpis Dohody o Programu Vzdělávání, která byla ze všech programových dohod podepsána jako první.

Zápis z 1. Výročního zasedání včetně příloh je dostupný níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení