Zvolte si oblast:

2018

Roční Strategické zprávy EHP a Norských fondů publikované v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Strategická zpráva pro rok 2018

Strategická zpráva pro r. 2018 byla na Výročním zasedání dne 21. listopadu 2018 schválena podmínečně, konečná verze byla odsouhlasena mezi NKM a KFM dne 29. listopadu 2018.