Zvolte si oblast:

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21. 2. 2014)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 (s platností od 21. 2. 2014) (.PDF, 654 kB)(dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků z finančních mechanismů.

Metodika je rozdělena na 3 části:

  • Část I: Společná ustanovení;
  • Část II: Finanční řízení;
  • Část III: Systém finanční kontroly a certifikace.

Metodika vychází ze stávajících dokumentů a zabývá se základními postupy. Jako taková nemusí být vyčerpávající. Pokud dojde v průběhu implementace finančních mechanismů ke schválení dalších dokumentů, bude Metodika doplněna a aktualizována na základě nových skutečností.

Vzhledem k tomu, že Metodika nemůže zohlednit veškeré postupy, v případech, kdy postup není v Metodice zohledněn, rozhoduje o postupu věcně příslušný náměstek ministra financí.