Zvolte si oblast:

Propagační a publikační činnost

Informační letáky, brožury a další dokumenty týkající se zajištění publicity EHP a Norských fondů pro období 2009-2014.

ilustrace

Vydáno

Slavnostní zahájení výstavy „Norská zima v Liberci“

Dne 9. prosince 2013 norský velvyslanec v České republice Jens Eikaas slavnostně zahájil výstavu „Norská zima v Liberci“. Akce, která bude probíhat v Krajské knihovně v Liberci až do 9. ledna 2014, představí různé podoby norsko-české spolupráce, a to v oblasti vzdělávání, kultury i sportu. Významné pojítko spolupráce mezi oběma zeměmi představují EHP a Norské fondy, jejichž prostřednictvím bylo v období 2004 – 2009 podpořeno velké množství zajímavých projektů, a to v celkové výši €104,6 mil. V současném programovacím období 2009 – 2014 je celková alokace stanovena ve výši €131,8 mil.

Vydáno

NORSKÁ ZIMA V LIBERCI: norsko-česká spolupráce nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů

Dne 9. prosince 2013 v 17 hod bude slavnostně zahájena výstava s doprovodným programem „Norská zima v Liberci“, kterou pořádá Velvyslanectví Norského království v Praze ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Doprovodný program představuje různé podoby norsko-české spolupráce, a to jak na poli vědy a vzdělávání, tak v oblasti kultury a sportu. Důležitým pojítkem spolupráce obou zemí jsou EHP a Norské fondy, pomocí nichž jsou financovány projekty v nejrůznějších oblastech.

Vydáno

EHP a Norské fondy (informační brožura)

Ministerstvo financí zveřeňuje Informační brožuru k obecným informacím a konkrétním projektům pro rok 2013 financovaných z Finančních mechanismů EHP Norsko 2009 - 2014 v České republice.

Vydáno

EHP a Norské fondy v ČR (informační leták - programy pro Českou republiku)

Do implementace programů v České republice je zapojeno pět norských veřejných subjektů v roli partnerů. Na programu stipendií se podílejí partneři z Islandu a Lichtenštejnska. Rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívá i Rada Evropy v rámci programů, které se zabývají budováním kapacit v justici a nápravnými službami.

Vydáno

EHP a Norské fondy – obecné informace pro rok 2013

Ministerstvo financí zveřeňuje informační leták k obecným informacím a konkrétním projektům pro rok 2013 financovaných z Finančních mechanismů EHP Norsko 2009 - 2014 v České republice.

Vydáno

EHP a Norské fondy – Programy pro ČR (informační brožura)

Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce.
Na implementaci vybraných programů se podílí partnerské instituce z donorských zemí. Novinkou jsou tzv. předem definované projekty realizované prostřednictvím státních institucí. Pro neziskové organizace budou v rámci několika programů otevřená tzv. malá grantová schémata. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od poloviny roku 2013.

Vydáno

Komunikační strategie pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 – 2014

Dopisem ze dne 28. června 2012 byl schválen dokument „Communication Strategy for the Czech Republic - EEA and Norway Grants 2009-2014“ (dále jen „Komunikační strategie“). Komunikační strategie definuje priority publicity EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014, cíle a cílové skupiny, strategii včetně plánovaných aktivit a komunikačních nástrojů. V dokumentu jsou zároveň vymezena hodnotící kritéria týkající se znalosti a povědomí o EHP a Norských fondech, jejich zacílení, dopadu a roli donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).