Zvolte si oblast:

EHP a Norské fondy v ČR (informační leták - programy pro Českou republiku)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci aktuálního období obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. €. - představení hlavních oblastí podpory.

Do implementace programů v České republice je zapojeno pět norských veřejných subjektů v roli partnerů. Na programu stipendií se podílejí partneři z Islandu a Lichtenštejnska. Rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi přispívá i Rada Evropy v rámci programů, které se zabývají budováním kapacit v justici a nápravnými službami.

Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce.
Na implementaci vybraných programů se podílí partnerské instituce z donorských zemí. Novinkou jsou tzv. předem definované projekty realizované prostřednictvím státních institucí. Pro neziskové organizace budou v rámci několika programů otevřená tzv. malá grantová schémata. Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od 2. pololetí 2013.

Dokument  ke stažení