Zvolte si oblast:

Komunikační a design manuál pro Českou republiku – EHP a Norské fondy 2009 -2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 6. 2015
  • změna přílohy
  • změna textu

Komunikační a design manuál vznikl z důvodu ucelení publicitních a informačních aktivit.

Cílem manuálu je poskytnout poradenství ohledně publicitních aktivit jak v rámci programů, tak jednotlivých projektů, které jsou financovány z grantů EHP a Norska.

Příručka je rozdělena do dvou částí.

1. část obsahuje stručný souhrn požadavků z oblasti publicity - najdete zde několik rad ohledně přípravy prezentací a událostí, tištěných materiálů, webových stránek, sociálních sítí a dalších médií.

2. část vytváří vizuální podobu EHP a Norských fondů - najdete zde, jak mají být v konkrétních materiálech umístěna loga, velikost a font používaného písma, podobu prezentací atd. Některé informace jsou stěžejní a neměnné, jiné jsou však pouhým doporučením.

Tato příručka by měla být použita každým, kdo se podílí na publicitní činnosti EHP a Norských fondů, a to jak Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, národními kontaktními místy, tak i konečnými příjemci.

Příručku naleznete ke stažení zde