Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ13

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ13
1 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Úřad vlády České republiky 21 198 823 CZK
 SCHVÁLENÉ CELKEM 21 198 823 CZK