Zvolte si oblast:

Díky bilaterálním iniciativám české organizace navázaly anebo prohloubily vztahy s norskými a islandskými partnery

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Organizace seminářů pro odbornou veřejnost, vytvoření společných analýz, zlepšení vzájemného porozumění a často také dohody na pokračující spolupráci a společných projektech. To jsou výsledky tzv. bilaterálních iniciativ programu Zdraví podpořeného z fondů EHP a Norska. Jejich účastníci se zaměřovali na sdílení zkušeností například v tématu poruch příjmu potravy, zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních anebo na dostupnost následné péče pro osoby s afázií.

Zástupci pacientské organizace Cerebrum, která poskytuje terapeutickou pomoc osobám po poškození mozku, se vypravili na studijní návštěvu za norským partnerem Afasiforbundet i Norge. Zaměřovali se na tzv. afázii, což je ztráta nebo porucha řeči, způsobená porušením řečových oblastí mozku, které vzniká po poranění mozku. Společně vypracovali zprávu o hlavních rozdílech v přístupu k následné péči o osoby s afázií a návrh opatření pro zlepšení situace těchto osob v ČR. V ní se uvádí, že zatímco v Norsku pacienti dostávají intenzivní terapii pětkrát týdně po dobu dvou měsíců, intenzita terapie v ČR je velmi různorodá, zpravidla probíhá jednou týdně až jednou za tři měsíce. Přitom právě intenzivní logopedická terapie se v zahraničních výzkumech ukazuje jako efektivnější. „V Norsku se také potýkají s problémem nedostatku logopedů, navíc pacienti musí překonat daleko větší vzdálenosti z místa bydliště do místa poskytování léčby. Proto v Norsku spustili pilotní projekt telerehabilitace, která se ukázala jako velmi efektivní metoda v terapii afázie srovnatelná s osobním kontaktem,“ uvedla ředitelka sdružení Cerebrum Jana Dobrkovská. Cerebrum chce využít zkušenosti získané během této bilaterální spolupráce a za podpory norského partnera spustit pilotní projekt telemedicíny i v České republice.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví zase uspořádalo odborný seminář za účasti norského partnera Centre for Mental Health and Substance Abuse – University of South-Eastern Norway a zástupců Psychiatrické nemocnice Bohnice. Z workshopu vznikl výstup s názvem „Předběžná analýza bariér pro zapojování peer konzultantů do akutní péče v ČR“, který bude sloužit jako vodítko pro praxi začleňování lidí s vlastní zkušeností s onemocněním do akutní péče v ČR, a také jako projektový podklad pro předpokládaný další rozvoj bilaterální spolupráce v letošním roce.

Na pokračování spolupráce s norským partnerem Spiseforstyrrelsesforeningen se dohodli také zástupci Centra podpory zdraví, kteří se zaměřují na poruchy příjmu potravy. „Probírali jsme například druh poskytovaných služeb. Partner nás upozornil i na některé klíčové body jako je třeba vhodný výběr obrázků, anonymita klientů nebo webové stránky. Ve spolupráci chceme pokračovat i v rámci plánované výzvy malého grantového schématu. Partnerská organizace nám přislíbila aktivní spolupráci v plánovaném projektu vytvoření centra pro poruchy příjmu potravy v ČR,“ popsala ředitelka Centra podpory zdraví Lenka Plzáková.

Celkem se v loňském a letošním roce v rámci programu Zdraví uskutečnilo 14 podobných menších projektů k rozvoji spolupráce mezi českými a norskými a islandskými partnery.

Na bilaterální iniciativy v letošním roce navazují Otevřené výzvy pro podávání žádostí o grant ve dvou tematických oblastech, a to „Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících“ (výzva byla otevřena mezi 15. 5. a 31. 7. 2020) a „Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci“ (výzva otevřena 24. 7. a uzavřena bude 30. 9. 2020). Dále budou na výzvu navazovat výzvy tzv. malého grantového schématu se zaměřením na duševní zdraví dětí a dospívajících, demenci a alzheimerovu chorobu a na posílení role pacientských organizací. Jejich otevření očekává Ministerstvo zdravotnictví na podzim tohoto roku. Veškeré aktuální informace najdou zájemci na webu Fondů EHP a Norska a na webu Ministerstva zdravotnictví.