Zvolte si oblast:

Seminář pro žadatele: Nápravná zařízení a vazba

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlásilo dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma a otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci programu Spravedlnost.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti v návaznosti na vyhlášení výzev organizují Seminář pro žadatele pro oblast podpory Nápravná zařízení a vazba.

Seminář se uskuteční v úterý 9. února 2021 od 13.00 hod a bude probíhat online prostřednictvím MS Teams.

Cílem semináře bude představit obsahové zaměření obou vyhlášených výzev a způsob podávání žádostí o grant. Účastníci semináře budou také seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant v IS CEDR.

V případě zájmu o registraci na online seminář, kontaktujte, prosím, Mgr. Markétu Vladařovou (mvladarova@msp.justice.cz), a to nejpozději do 31. 1. 2021.

Předběžná agenda je zveřejněna na této stránce.

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obracet na: mvladarova@msp.justice.cz nebo iva.moravcova@mfcr.cz.

Vítáni jsou všichni, kteří mají zájem o právě vyhlášené výzvy, jsou ideálně v pozici potenciálních žadatelů a chtějí se dozvědět více o podmínkách pro předložení žádostí v těchto výzvách:
Otevřená výzva na malé grantové schéma: Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.
Otevřená výzva: Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění.

Máte-li již nyní dotazy k obsahu výzev a podmínkám pro předložení žádosti, neváhejte je nám zaslat na mvladarova@msp.justice.cz. Veškeré dotazy budou následně zodpovězeny na semináři.

Dokumenty ke stažení