Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Spravedlnost.

ilustrace

Vydáno

Trest a pomoc nejsou v rozporu

Intervenční programy pro odsouzené: V Tereziánském sále Břevnovského kláštera se 15. dubna 2024 za přítomnosti zástupců Velvyslanectví norského království v Praze, ředitelství norské nápravné služby, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva financí ČR, vedení Vězeňské služby ČR a zapojených věznic, garantů, lektorů a odborné veřejnosti uskutečnila slavnostní závěrečná konference projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů.

Vydáno

Do běhu „Proti předsudkům“ se zapojí špičky evropské justice

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru. V Praze sdíleli svůj společný cíl: snížení recidivy, větší bezpečnost ve společnosti a inkluzi.

Vydáno

Systém společného vzdělávání v justici - sdílení zkušeností s norskými partnery

Na konci dubna 2023 se uskutečnila již čtvrtá zahraniční cesta v rámci bilaterární spolupráce v projektu Systém společného vzdělávání programu Spravedlnost. Cesta nazvaná Common International Workshop II v ČR navazovala na již realizovanou cestu do Norska s cílem porovnávání systémů v ČR a Norsku, především pak práci s odsouzenými, jejich zaměstnávání a porovnávání vzdělávacích systémů obou zemí.