Zvolte si oblast:

ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 5. 2022
  • Aktualizace textu (web, foto)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí
Číslo projektuLP-HROVA3-014
Realizátor projektu

ROSA – centrum pro ženy, z.s.

Partner projektu z ČR

Městská část Praha 2

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Oběti domácího/genderově podmíněného násilí, organizace občanské společnosti, veřejné instituce (na národní nebo regionální úrovni)

Webové stránky:

https://www.rosacentrum.cz/rosalin/
https://www.facebook.com/ROSALINcentrum
Instagram @ROSALINcentrum

Celkové způsobilé výdaje projektu

13 250 000 Kč

Schválený grant

13 250 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit situaci obětí domácího a genderově podmíněného násilí skrze posílení kapacity systému prevence a pomoci. Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na dostupnost okamžité krizové pomoci.

Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti okamžité krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí v ambulantní, pobytové i telefonní formě (zřízení nového krizového centra a bezplatné nonstop telefonní linky) a na zvýšení bezpečí zvlášť ohrožených obětí prostřednictvím inovativní technologie SOS tlačítek okamžité asistence. Díky této technologii bude možné zefektivnit přivolání pomoci také pro zvlášť zranitelné oběti, jako jsou seniorky, migrantky či osoby se zdravotním postižením.

Díky projektu bude otevřena Akademie specializované pomoci pro poskytovatele sociálních služeb, kteří sice mají registrovanou cílovou skupinu obětí domácího násilí, ale chybí jim specifické postupy a standardy pro práci s oběťmi. V rámci posílení specializace těchto organizací se zvýší dostupnost pomoci pro oběti v regionech.

Projekt bude mít pozitivní dopad na zvýšení kapacity a dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, na snížení míry latence tohoto problému a přispěje k včasnému vyhledání pomoci. Projekt napomůže k odstraňování diskriminace zvlášť ohrožených a zranitelných skupinobětí: Romky, seniorky, osoby se zdravotním postižením, migrantky, LGBT+ osoby.