Zvolte si oblast:

Unikátní centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR otevírá v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na pražském Břevnově se 22. ledna 2024 otevřel PORT - první centrum pro oběti sexuálního násilí v České republice. Nabízí široké spektrum podpůrných služeb pod jednou střechou.

V reakci na kritické mezery v systému pomoci a nedostatečnou péči o oběti sexuálního násilí přichází organizace proFem s průkopnickým centrem, které poskytne služby obětem sexuálního násilí i sexuálního obtěžování, a to jak ty zaměřené na jejich aktuální, tak i dlouhodobé potřeby. Cílem PORTu je zvýšit kvalitu péče o oběti, snížit riziko retraumatizace a poskytnout obětem násilí vhodnou podporu pro proces uzdravování a vyrovnání se s prožitým traumatem. Tím se také snaží přispět k širšímu cíli, kterým je zlepšení společenského porozumění a podpory obětí a přeživších sexuálního násilí.

S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se setká každá druhá Češka (54 % žen, proFem 2021). Nejnovější a zatím nepublikovaný výzkum organizace proFem pak ukazuje, že se znásilněním má zkušenost dokonce 20 % českých žen. „Z naší dlouhodobé praxe však víme, že mnoha obětem stojí v cestě za řešením jejich situace a zlepšením psychického stavu systémové překážky, stigma a hluboký nedostatek specializované podpory. Stávající služby jsou roztříštěné a odborníci, kteří je poskytují, mají často velmi nízké povědomí o sexuálním násilí a jeho dopadech. To pak vede k opětovné traumatizaci obětí a další újmě,” objasňuje motivace za vznikem PORTu Jitka Poláková, ředitelka proFem.

Lidé, kteří zažili sexuální násilí, se potýkají s dlouhodobými následky traumatu, které ovlivňují jejich psychiku, emoce a fyzické zdraví. Přesto se od nich očekává, že se zotaví v systému, který toto nebere na vědomí a neřeší jejich individuální potřeby a situaci. „Komplexní centrum PORT je řešením: nabízí strukturovanou a specializovanou podporu, široké spektrum služeb vycházejících z našich dlouhodobých zkušeností z přímé práce s oběťmi, odborných zdrojů i inspirace ze zahraničí, a také spolupráci s dalšími institucemi a aktéry v systému pomoci (nemocnice, policie),” doplňuje Poláková.

„Z otevření centra PORT mám velkou radost a děkuji týmu proFem, že tento náročný úkol dotáhl úspěšně do konce. Obětí znásilnění a dalších forem sexuálního násilí u nás v posledních letech přibývá. V loňském roce bylo policii nahlášeno přes 900 případů znásilnění, dosud nejvíce v historii. Dostupnost specializovaných služeb, jako je centrum PORT, je zcela klíčová k tomu, abychom dokázali včas a odborně pomoci všem obětem. Moc bych si přála, aby podobná centra postupně vznikala v každém regionu. Bez silného politického závazku to ale nebude možné. Také proto potřebujeme ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která závazek zřizovat podobná centra pro oběti obsahuje,“ říká Klára Laurenčíková Šimáčková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.    

Zásadním principem všech služeb PORTu je citlivý přístup k obětem, respektování jejich individuálních potřeb a tempa. Vyrovnávání se s dopady traumatu není univerzální proces, musí vždy začít pochopením a citlivou reakcí na potřeby a přání jednotlivých obětí. Skrze služby PORT od základu mění způsob, jak obětem pomáhat.

 

Klientky najdou v PORTu tyto služby:

  • KRIZOVÁ POMOC: je krátkodobá podpora zaměřená na „tady a teď“ a zlepšení aktuálního prožívání ve chvíli, kdy se klientka cítí zahlcena emocemi, neví jak dál, nebo není schopna vykonávat běžné činnosti.
  • SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: pomůže klientce zorientovat se v její situaci, zmapovat její potřeby a naplánovat kroky k tomu, aby jí bylo lépe. Sociální pracovnice je klientčinou průvodkyní na cestě ke změně a případně k dalším službám PORTu.
  • KRIZOVÝ POKOJ: bezpečný prostor stabilizaci klientky, až na 7 nocí.
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ: pomůže klientce zorientovat se v jejich právech a právních cestách, které se jí nabízí. Pomůžeme zprostředkovat právní zastupování a doprovod k soudu, aby na proces nebyla sama.
  • INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE: podpora klientčiny duševní stability, porozumění vlastnímu emocionálnímu prožívání a pocitu sebehodnoty a vědomí vlastního já.
  • VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST: umožňuje realizovat policejní výslech oběti v bezpečném zázemí PORTu, a zároveň natočit s klientkou rozhovor, který citlivě a odborně povedou naše vyškolené pracovnice. Pokud se rozhodne trestný čin nahlásit, může tento rozhovor sloužit jako důkaz.
  • SBĚR A UCHOVÁNÍ VZORKŮ A DŮKAZŮ: budou k dispozici bez nutnosti se ihned rozhodnout, zda chce klientka trestný čin nahlásit. Důkazy a vzorky citlivě shromáždíme a pečlivě je u nás uchováme.
  • TESTOVÁNÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI: umožní zjistit případnou nákazu pohlavně přenosnými nemocemi. Poskytneme prostředky a informace pro jejich léčbu.

 

PORT byl podpořen z programu Lidská práva, financovaného prostřednictvím Norských fondů 2014-2021. „Jsem pyšný na to, že Norsko přispělo k vybudování tohoto centra, a jsem rád, že norské Krizové centrum ve Fredrikstadu bylo vybráno jako partner. Musíme se společně zasadit o to, aby ženy a děti nebyly vystaveny sexuálnímu násilí a mohly žít bezpečný a zdravý život. Doufám, že česko-norská spolupráce v rámci boje proti genderově podmíněnému násilí bude pokračovat i v následujících letech, a to jak v rámci nové dohody o Fondech EHP a Norska, tak i mimo ni.” říká Victor Conrad Rønneberg, velvyslanec Norského království v Praze.

Velvyslanec Norského království v Praze, J.E. Victor Conrad Rønneberg, při  slavnostním otevření Centra Port

Vznik PORTu podpořily i další partneři - kompletní seznam naleznete zde.

Info o projektuCentrum pro oběti sexuálního násilí

 

 

Jak se objednat:

telefonicky na čísle 608 22 22 77 každý všední den od 9 do 15 hodin,

e-mailem na poradna@profem.cz

KRIZOVÁ INTERVENCE BEZ OBJEDNÁNÍ: Po, Út, Čt 9:00-18:00, St, Pá 9:00-15:00 (poslední klientka 30 min před koncem pracovní doby). K využití služeb PORTu nejsou potřeba žádné žádanky. Služby jsou poskytovány diskrétně a důvěrně. Většinu služeb je možné využít i anonymně.

Adresa Centra Port: Břevnovská 1692/6, 169 00 Praha 6

Další informace: www.profem.cz