Zvolte si oblast:

Revitalizace zámku Pětipsy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 8. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace zámku Pětipsy
Číslo projektuKU-CH1-028
Realizátor projektu

Via Levamente

Partner projektu z donorského státu

Skarven Competence, Arne Valen (NO)

Partner projektu z ČR

Světlo z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 06/2021-04/2024

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež, veřejnost,

Webové stránky: https://www.vialevamente.cz/fondy-ehp-eea-grants-2014-2021/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/ZamekPetipsyhttps://www.youtube.com/watch?v=PeS62HAV9GE

Celkové způsobilé výdaje projektu

42 217 047 Kč

Schválený grant

23 955 047 Kč (57 %)

Stručné shrnutí projektu:

Zámek Pětipsy, původně gotická tvrz, představoval v minulosti centrum hospodářské správy regionu i skutečný dominantní krajinný prvek. Ve 2.pol. 20.st. objekt značně devastoval a ruinu původně impozantního zámku vlastní od 2012 sdružení Via Levamente, které zahájilo kroky k záchraně a od 2014 staticky zajistilo zámek a střechu gotické části a SZ roh objektu. V současné době je zámek zapsán na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek ČR.

Ačkoli žadatel postupně provádí záchranné práce, prodloužení časového horizontu by mohlo vést k nedostatečně rychlému zamezení snižování kulturní i historické hodnoty a areál by zůstal v podstatě nevyužíván veřejností. Projekt proto řeší revitalizaci zámku, spočívající především v dokončení gotické části objektu v severním křídle a stavební obnovu celého západního a části jižního křídla, zahrnuje i statické zajištění a zastřešení, opravu porušených kleneb a další nezbytné úpravy (včetně bezbariérového přístupu). Stěžejním záměrem projektu je navrácení živých funkcí areálu památky a jejímu smysluplnému a plnohodnotnému využití veřejností. Příjemce s tímto cílem pečlivě zanalyzoval potřeby regionu i místní komunity, výsledkem jsou navržené projektové aktivity: on-line prezentace/virtuální prohlídka, instalace stálé edukativní interaktivní expozice „Sámova říše“, zázemí pro komunitní centrum.

Díky spolupráci s norským partnerem vznikne rozsáhlá foto a video dokumentace, která přiblíží zámek novým návštěvníkům. Zámek bude v sezóně trvale zpřístupněn a očekávané zvýšení návštěvnosti a příjmů generovaných z revitalizované památky tak přispějí ke zkvalitnění správy kulturního dědictví a povzbuzení potenciálu a rozvoje regionu.