Zvolte si oblast:

4. Výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 15. října 2015 proběhlo 4. Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorských zemí. Na jednání byli také přítomni zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na jednání byly diskutovány otázky týkající se implementace jednotlivých programů, bilaterální spolupráce, hodnocení rizik, publicity atd. Na jednání byla mimo jiné schválena Strategická zpráva, resp. její aktualizace a také priorita Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni pro rok 2016 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Schválenou Strategickou zprávu, její aktualizaci včetně všech příloh a zápis z jednání jsou dostupné níže ke stažení.

Dokumenty ke stažení