Zvolte si oblast:

3. Zasedání Monitorovacího výboru Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 25. března 2015 proběhlo 3. zasedání Monitorovacího výboru Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014.

Monitorovací výbor monitoruje soulad implementace EHP a Norských fondů 2009-2014 s podepsanými Memorandy o porozumění, Nařízením a dalšími dokumenty vydanými Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem a vyhodnocuje celkový postup implementace včetně efektivního využití finančních zdrojů.

V rámci 3. zasedání Monitorovacího výboru byla prezentována souhrnná informace o stavu implementace Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a byla projednána a následně schválena Strategická zpráva za rok 2014 (roční zpráva o celkovém stavu implementace EHP a Norských fondů v ČR), která bude po odsouhlasení Výborem finančních mechanismů a Ministerstvem zahraničních věcí Norska zveřejněna na www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz.