Zvolte si oblast:

Praha bude hostit protikorupční konferenci

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 16. 10. 2015
  • změna agendy

Ve dnech 20. - 21. října 2015 se v pražském Top Hotelu koná mezinárodní expertní konference na téma Vývojové trendy v potírání korupce, praní špinavých peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti v Evropě.

Konferenci organizuje Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s norskou vládou a protikorupční skupinou Rady Evropy GRECO.

Tato konference představuje jednu z vůbec nejdůležitějších událostí letošního roku financovaných z norských fondů.

Cílem konference je vytvořit platformu pro odborné diskuze o hlavních trendech a nových protikorupčních normách, především v rámci podtématu praní špinavých peněz a navrácení majetku z trestné činnosti.

Dalšími dílčími tématy konference je například ochrana oznamovatelů (neboli téma whistleblowing), politické lobbování, transparentnost financování politických stran a volebních kampaní nebo prevence a potírání korupce v oblasti soudnictví.

Pro zájemce bude také vedle hlavního programu v rámci 1. dne konference probíhat celodenní jednání u kulatého stolu, které se zaměří na implementaci 4. směrnice EU
proti praní špinavých peněz.

Konference se zúčastní zástupci relevantních institucí většiny členských zemí Rady Evropy. Zúčastní se především zkušení odborníci ze státní sféry, neziskového sektoru,
ale i byznysu nebo akademické sféry.

Veškeré informace o konferenci a především o jejích výstupech budou dostupné na této webové stránce.

Dokumenty ke stažení