Zvolte si oblast:

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská
Číslo projektu3214200006
Realizátor projektu

Statutární město Přerov

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 146 950,99 Kč

Schválený grant

5 467 417,50 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem realizace opatření je zlepšení mikroklimatických podmínek města Přerov. Nové výsadby v lokalitě ul Na Hrázi poskytnou stín, zadrží dešťovou vodu a zároveň zvýší biodiverzitu. K současným výsadbám jsou navrženy listnaté dřeviny, čímž se výrazně rozšíří nabídka lokalit pro úkryt a potravu živočichů. Navržená dešťová zahrada a vodní prvek v lokalitě ul. Sokolská sníží pocitovou teplotu místa. Současně s navrženou revitalizací dřevin vytvoří zázemí k pobytu a rekreaci pro místní obyvatele.