Zvolte si oblast:

Adaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační opatření na sídlištních plochách v MČ Praha 12
Číslo projektu3214200007
Realizátor projektu

Městská část Praha 12

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 980 000,00 Kč

Schválený grant

7 634 700,00 Kč

Stručné schválení projektu:

Konkrétním cílem je zvýšení absorpčních schopností povrchu půdy a její propustnosti. Rostlinný pokryv chrání zem před světlem, udržuje adekvátní vodní status v půdním profilu a díky evapotranspiraci a intercepci dešťové vody zajišťuje zvlhčování a ochlazování vzduchu. Komplexním cílem je eliminace dopadů změny klimatu na přírodu, její zlepšení a udržitelný rozvoj celé lokality, a to prostřednictvím postupné realizace adaptačních opatření definovaných ve zpracované Adaptační strategii