Zvolte si oblast:

Revitalizace parku na ul. Nádražní, Kuřim

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRevitalizace parku na ul. Nádražní, Kuřim
Číslo projektu3214200005
Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 044 644,00 Kč

Schválený grant

4 624 152,66 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Realizací adaptačních opatření v podobě revitalizace parku dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek. Zároveň dojde ke snížení rizik spojených s vysokými teplotami během vln horka.