Zvolte si oblast:

Zelená střecha na budově ESF MU

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZelená střecha na budově ESF MU
Číslo projektu3214200012
Realizátor projektu

Masarykova univerzita

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 844 279,42 Kč

Schválený grant

4 470 873,74 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je v rámci budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity renovovat a revitalizovat zelenou střechu budovy fakulty, která se nachází v městské části Brno-Pisárky na ulici Lipová. Toto opatření je přímo navázané na doporučení vznikajícího Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší v Brně, který vzniká v rámci realizovaného projektu výzvy Tromso.