Zvolte si oblast:

Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita centrum - SÍDELNÍ vegetační prvky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuSystém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita centrum - SÍDELNÍ vegetační prvky
Číslo projektu3214200014
Realizátor projektu

Obec Zdiby

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 720 228,00 Kč

Schválený grant

11 260 974,42 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Výsadba a implementace vybraných prvků izolační zeleně, navržená v akčním plánu a identifikovaná monitoringem čistoty ovzduší v rámci stávajícího projektu „TENT AIR.“ Pomocí vysázení a implementace více než 15,000 dřevin, dojde ke snižování znečištění ovzduší, omezování šíření hluku v prostoru za synergického efektu regulace místního klimatu tvorbou zastíněných ploch, obnovy ekologické stability a biodiverzity území.