Zvolte si oblast:

Revitalizace náměstí před KD Vltava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRevitalizace náměstí před KD Vltava
Číslo projektu3214200015
Realizátor projektu

Statutární město České Budějovice

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

20 252 981,00 Kč

Schválený grant

15 493 530,46 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je v souladu s přijatou adaptační strategií města a jejím akčním plánem dosažení adaptovaného a zelenějšího veřejného prostranství v prostoru hustě osídleného sídliště, efektivní nakládání se srážkovými vodami, ochlazení lokality vystavené vysoké teplotě v horkých dnech, snížení prašnosti a poskytnutí příjemného prostoru pro regeneraci obyvatel města.