Zvolte si oblast:

Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuTvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší
Internetové stránky projektu

https://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/ukoncene-projekty/tvorba-popularne-naucnych-videi-na-tema-ochrana-ovzdusi/

Číslo projektu3201400124
Realizátor projektu

Čisté nebe o.p.s.

Partner projektu z ČR

MAS Pobeskydí, NILU

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení informovanosti veřejnosti ohledně kvality ovzduší, čehož dosáhneme vytvořením populárně-naučných videí a publikace. Videa budou vysílána v televizních stanicích s regionálním a celostátním dosahem. Dále proběhnou promítací semináře pro žáky základních škol, kde budou také distribuovány publikace. Dosažení cíle bude měřeno počtem seminářů, vyškolených osob, počtem oslovených

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 197 202,50 Kč

Schválený grant

1 197 202,50 Kč

Problém znečištění ovzduší se silně týká České republiky. Výzkumy dokazují, že v České republice jsou hlavním zdrojem znečištění lokální topeniště. Na zlepšení situace se tedy může podílet řada občanů vlastními silami. Důležitou roli hraje osvětová činnost. A to nejen v případě lokálních topenišť, ale i v případě dopravy a průmyslu. Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ je zaměřen na vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s celorepublikovým dopadem. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Projekt obsahuje také semináře na vybraných školách Moravskoslezského kraje, jejichž příprava a koordinace bude naším úkolem.