Zvolte si oblast:

Něco je ve vzduchu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuNěco je ve vzduchu
Internetové stránky projektu

Video: https://tvize.cz/watch/neco-je-ve-vzduchu---dokumentarni-film-o-tom-co-dychame--produkce-tvize-

Číslo projektu3201400086
Realizátor projektu

BONAFIDE GROUP,SE

Popis projektu

Cílem projektu je upozornit na zhoršující se změny v ovzduší a zdravotní následky, ke kterým změny vedou. Štáb cestuje po mnoha místech České republiky a hledá alternativy přístupu k jednotlivým činnostem, které ke zhoršující se kvalitě ovzduší nejvíce přispívají. Film je určen nejen pro osvětu a informovanost samospráv a firem, ale formát bude vhodný i pro širokou veřejnost a studenty na úrovni SŠ a VŠ pro jejich další osvětovou a vzdělávací činnost.

Celkové způsobilé výdaje projektu

497 700,00 Kč

Schválený grant

497 700,00 Kč