Zvolte si oblast:

Energetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuEnergetický management - cesta k úsporám energie. Seminář, kurzy a publikace
Internetové stránky projektu

https://ekowatt.cz/vzdelavaci-projekty/

Číslo projektu3201400037
Status

projekt ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je motivovat školy a objekty sociálních služeb k zavedení kvalitního (nikoli jen formálního) energetického managementu. Tím dosáhnout snížení spotřeb energií (spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí - zejména kuchyní) a tedy i emisí.

Celkové způsobilé výdaje projektu

285 264,00 Kč

Schválený grant

285 264,00 Kč

Projekt se zaměřuje úspory energie  v objektech sociálních služeb  a  zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN (Léčebny dlouhodobě nemocných), stacionáře, hospice, Domovy mládeže, Diagnostické ústavy atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k  charakteru svého provozu,  zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie (nepřetržité vytápění, vysoká spotřeba teplé vody) a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor.

EkoWATT se v  minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v  několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady  jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení  a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.

 

Jedná se o nízkonákladová opatření, zaměřená na snadno dosažitelné úspory pomocí vhodné regulace a managementu provozu.

Pro většinu zařízení sociální péče je problematika úspor energie problémem, pro který nemají potřebné odborné znalosti a informace, v  objektech zpravidla neexistuje osoba, která by byla za energetické hospodaření objektu zodpovědná a byla s ním obeznámena. Neexistuje žádný systém sledování a vyhodnocování spotřeb. Zároveň je zde zájem tuto oblast řešit.