Zvolte si oblast:

Společně proti suchu a povodním

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuSpolečně proti suchu a povodním
Internetové stránky projektu

https://www.zivakrajina.info/na-cem-pracujeme/spolecne-proti-suchu-a-povodnim

Číslo projektu3201400065
Partner projektu z ČR

Beleco, z.s.

Status

Projekt ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je posílit schopnost občanů orientovat se v příčinách klimatické změny, možnostech zmírňování jejích vlivů a adaptace. Využít zájem veřejnosti zapojit se do procesů na místní úrovni. Poskytnout jim systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny. Překonat bariéru mezi jednotlivcem a systémem péče o krajinu a jejím využíváním. Nastartovat vznik místních iniciativ, které využijí nabytých znalostí a kontaktů k prosazení opatření k adaptaci na klimatickou změnu v jejich lokalitách.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 299 635,10 Kč

Schválený grant

1 299 635,10 Kč